2 seconden regel

De meeste verkeersongevallen op de snelweg gebeuren doordat er te snel wordt gereden en er te weinig afstand wordt gehouden. Om een goede afstand te creëren tussen jou en je voorganger, is de stelregel dat je minimaal 2 seconden afstand houdt. Advies is wel om 4 seconden in te bouwen bij vrachtauto’s en tijdens slechte weersomstandigheden.

Hoe werkt dit?
Als je zowel binnen- als buiten de bebouwde kom rijdt, dien je voldoende afstand te houden tussen jou en je voorganger(s). Het ver vooruit kijken (ca. 100 meter) draagt bij om deze stelregel toe te passen.

Hoe doe je dit?
Als een auto voor je rijdt, begin dan met tellen als deze auto ergens voorbij rijdt. Dat kan een paal zijn of een hectometerpaaltje. Tel daarna je hardop 21, 22. Deze manier van tellen duurt even lang als 2 seconden. Op het moment dat jij voorbij het hectometerpaaltje rijdt, moet je dus op 2 seconden zitten als je telmethode 21, 22 gebruikt. Als jij bij 21 (dus 1e tel) voorbij het hectometerpaaltje rijdt, zit je dus te dicht op je voorganger. Het is dus de bedoeling dat je minimaal 2 seconden achter je voorligger rijdt.

Gebruik je verstand tijdens het autorijden!